36 Seri No.lu KDV Tebliğ

03 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler; 1) Tevkifat Uygulamasında Sınır 1/7/2021 tarihinden itibaren 1.000’TL den 2.000’TL ye çıkarılmıştır 2) Finansman gider kısıtlamasına ta…

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli Katma Değer Vergisi Oranlarının Uygulanma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitinne ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair 4062 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı Karar ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranla…

Kira Stopaj Kesinti Oranı Süre Uzatımı

Kira Stopaj Kesintisine Sağlanan Tevkifat İndiriminin Süre Uzatımına İlişkin 4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.06.2021 Tarihli Ve 31499 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı. Kira Stopaj Kesintisine %10 olarak uygulanan tevkifat indirimi 31/07/2021 Tarihine kadar uzatılmıştır. Kira Stopaj Kesinti Oranı %10 Olarak Uygulanacak Kiralama İşlemleri; -Ge…

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

Kurumlar Vergisi genel tebliği (seri no: 1)’nde değişiklik yapılmasına dair uygulama tebliğ (seri no: 18) yayınlandı. Finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde vergilendirme, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlard…

Esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek 5.000/3.000-TL hibe desteği başvuru tarihi belirlendi

Esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında 3998 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 21.05.2021 tarihinde yayınlanmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın 21.05.2021 tarihinde Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek 5.000/3.000-TL hibe …

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Söz konusu Kanun Teklifinde; Kesinleşmiş alacaklara, Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara, İncelem…

FESİH YASAĞI SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILDI

30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile; - 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/05/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihine, - İşverenin işçilerini ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17/05/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihine, Uzatılmıştır.

e-Arşiv Fatura ve e-SM Makbuzu İptalleri Hk.

526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine "V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi" başlıklı bölüm eklenmiş olup, söz konusu bölüm uyarınca, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı K…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi