2024 ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. Bu sirkülerimizde, 1.1.2024 – 31.12.2024 tarih aralığında uygulanacak sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücret ile asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyetine aşağı…

7491 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7491 Sayılı Kanun ile diğer düzenlemelerin yanı sıra bazı vergi kanunlarında da önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, vergi kanunlarında yapılan değişiklikler öze…

01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı

KONU 01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 1.7.2023 – 31.12.2023 tar…

KONAKLAMA VERGİSİ

14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete'de "Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği" yayımlandı. Konaklama vergisi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 34’üncü maddesinde düzenlenmekte olup, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Aylık bir yükümlülük olan konaklama vergisinin ilk beyannamesi 26 Şubat 2023…

2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2023 takvim yılında uy…

2023 ASGARİ ÜCRET

Uygulanacak Dönemi SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı) SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı) 01.01.2023 – 31.12.2023 10.008,00 TL 75.060 TL B- 2023 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları ASGARİ ÜCRET BRÜT 10.008,…

7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

A) Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılması Öngörülen Düzenlemeler 1) Finans sektöründe kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması 2) Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi durumunda ortaklarca şirketlere aktarılan "sermaye tamamlama fon tutarlarının" kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması 3) Katılma paylarının fona iadesi…

2022 ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 5.004,00 SGK PRİMİ% 14 700,56 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04 KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40 …

36 Seri No.lu KDV Tebliğ

03 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler; 1) Tevkifat Uygulamasında Sınır 1/7/2021 tarihinden itibaren 1.000’TL den 2.000’TL ye çıkarılmıştır 2) Finansman gider kısıtlamasına ta…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi