7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

A) Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılması Öngörülen Düzenlemeler 1) Finans sektöründe kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması 2) Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi durumunda ortaklarca şirketlere aktarılan "sermaye tamamlama fon tutarlarının" kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması 3) Katılma paylarının fona iadesi…

2022 ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 5.004,00 SGK PRİMİ% 14 700,56 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04 KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40 …

36 Seri No.lu KDV Tebliğ

03 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler; 1) Tevkifat Uygulamasında Sınır 1/7/2021 tarihinden itibaren 1.000’TL den 2.000’TL ye çıkarılmıştır 2) Finansman gider kısıtlamasına ta…

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

Kurumlar Vergisi genel tebliği (seri no: 1)’nde değişiklik yapılmasına dair uygulama tebliğ (seri no: 18) yayınlandı. Finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde vergilendirme, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlard…

EVDE ÜRETİLEN MALLARIN İNTERNETTEN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI

Esnaf Muafiyetinin Şartları a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması, b) Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın mü…

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasının haziran sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Erdoğan, turizm sektöründe de mayısta sona erecek KDV indirimini bir ay daha uzattıklarını duyurdu.

YENİ TEVKİFAT ORANLARI HK.

2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. YENİ TEVKİFAT... 2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetl…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi