KONAKLAMA VERGİSİ

14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete'de "Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği" yayımlandı. Konaklama vergisi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 34’üncü maddesinde düzenlenmekte olup, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Aylık bir yükümlülük olan konaklama vergisinin ilk beyannamesi 26 Şubat 2023…

2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2023 takvim yılında uy…

2023 ASGARİ ÜCRET

Uygulanacak Dönemi SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı) SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı) 01.01.2023 – 31.12.2023 10.008,00 TL 75.060 TL B- 2023 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları ASGARİ ÜCRET BRÜT 10.008,…

7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

A) Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılması Öngörülen Düzenlemeler 1) Finans sektöründe kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması 2) Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi durumunda ortaklarca şirketlere aktarılan "sermaye tamamlama fon tutarlarının" kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması 3) Katılma paylarının fona iadesi…

2022 ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 5.004,00 SGK PRİMİ% 14 700,56 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04 KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40 …

36 Seri No.lu KDV Tebliğ

03 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler; 1) Tevkifat Uygulamasında Sınır 1/7/2021 tarihinden itibaren 1.000’TL den 2.000’TL ye çıkarılmıştır 2) Finansman gider kısıtlamasına ta…

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

Kurumlar Vergisi genel tebliği (seri no: 1)’nde değişiklik yapılmasına dair uygulama tebliğ (seri no: 18) yayınlandı. Finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde vergilendirme, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlard…

EVDE ÜRETİLEN MALLARIN İNTERNETTEN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI

Esnaf Muafiyetinin Şartları a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması, b) Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın mü…

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasının haziran sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Erdoğan, turizm sektöründe de mayısta sona erecek KDV indirimini bir ay daha uzattıklarını duyurdu.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi