2024 ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt  20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir.

Bu sirkülerimizde, 1.1.2024 – 31.12.2024 tarih aralığında uygulanacak sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücret ile asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyetine aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır.

Buna göre, 2024 yılında SGK aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2024 – 31.12.2024

20.002,50 TL

150.018,90 TL

Günlük kazancın alt sınır

666,75

5.000,63

 B- 2024 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında çalışanın bir günlük brüt asgari ücreti 666,75 TL olarak tespit edilmiştir.

ASGARİ ÜCRET

20.002,50

SGK PRİMİ% 14

2.800,35

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

200,03

Aylık Gelir Vergisi

0

Damga Vergisi

0

KESİNTİLER TOPLAMI

3.000,38

NET ASGARİ ÜCRET

17.002,12

 İşverene Maliyeti:

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

20.002,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)

3.100,39

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2

400,05

İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*)

23.502,94

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi