EVDE ÜRETİLEN MALLARIN İNTERNETTEN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI

Esnaf Muafiyetinin Şartları

a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması,

b) Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,

gerekmektedir.

Tebliğin Tamamı için: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-8.htm

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi