FESİH YASAĞI SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILDI

30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

   - 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/05/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihine,

   - İşverenin işçilerini ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17/05/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihine,

Uzatılmıştır. 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi