BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" 3/6/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Söz konusu Kanunda;

  • Kesinleşmiş alacaklara,
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,
  • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,
  • Matrah artırımına,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,
  • İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapma imkânına,
  • Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanmasına

ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.

https://www.tutarsmmm.com/upload/7326-sayili-kanun.pdf

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi