Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.

Söz konusu Kanun Teklifinde;

  • Kesinleşmiş alacaklara,
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,
  • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,
  • Matrah artırımına,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,
  • İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapma imkânına,
  • Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanmasına

ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.

Kanun Teklifinin şuanki halinde imar barışı ve varlık barış düzenlemeleri ise bulunmamaktadır.

Teklifin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

https://www.tutarsmmm.com/upload/kanun-teklifi-bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirmasi-2021.pdf

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi